Eigen bijdrage zorg

Ontvangt u zorg vanuit de Wlz? U kunt denken aan zorg van hulpverleners in een verzorgingshuis. Of aan huishoudelijke hulp in huis. Dan moet u vaak een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk.
De gemeente regelt dit tegenwoordig en kan u precies uitleggen wat de kosten zijn. Het inkopen van zorg gaat namelijk via de gemeente. Zij schakelen dan weer andere instanties in. Zij kunnen u vaak ook vertellen wat de eigen bijdrage gaat zijn.

Bij zorg vanuit de Wlz krijgt u 24 uur per dag zorg.

U kunt denken aan: zorg in een verpleeghuis instelling voor gehandicaptenzorg of instelling voor beschermd wonen. U heeft ook de mogelijkheid om te kiezen voor Wlz-zorg thuis. Er zijn diverse mogelijkheden. Wel geld voor elke vorm van zorg een eigen bijdrage.

Hoogte eigen bijdrage

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het Cak berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening. Indien u een uitkering krijgt, dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage – voor een deel – in te houden op uw uitkering. Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande link.
Eigen bijdrage rekenhulp

Voor sommige ziektekosten uit het basispakket geldt een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor kraamzorg en hoortoestellen. De overheid bepaalt voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog deze is.
Onder de gegeven link vindt u tabellen die de hoogte van de eigen bijdrage aangeven. Hier kunt u uit opmaken wat de hoogte van de eigen bijdrage voor u kan zijn.
Maximale periodebijdrage eenpersoonshuishoudens

Bij betalen genees-en-hulpmiddelen

Het kabinet wil dat verzekerden maximaal €250 per jaar bij betalen voor geneesmiddelen. Dit staat in het regeerakkoord onder: “ Vertrouwen in de toekomst”. Het is fijn dat dit wordt vastgelegd en dat er rekening met u en andere mensen wordt gehouden door het kabinet.

Bij sommige hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld bij brillen betaald u een eigen bijdrage per jaar. In bijgevoegd tabel staat een periode aangegeven. Dit is ter voorbeeld. Zo weet u hoe het in elkaar zit. Staat er geen periode aangegeven dat betaald u de eigen bijdrage iedere keer dat u een product nodig heeft. Wilt u bijvoorbeeld een paar extra steunzolen? Dan betaalt u voor dat paar dus ook een eigen bijdrage. Ook als u die steunzolen in hetzelfde jaar koopt. Het is dus geheel afhankelijk per product hoeveel je betaalt. Het kan per jaar zijn of eenmalig.

Verschil eigen bijdrage en eigen risico

Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn totaal verschillend. U betaalt eerst het eigen risico zelf op bijna alle zorgkosten uit de basisverzekering, u kunt dit opvangen met een aanvullende verzekering. Indien u uw vrijwillig eigen risico heeft opgehoogd kan dat in combinatie met een aanvullende verzekering vaak voordelig en goed uitpakken. Hiermee denkt u vaak extra kosten. De eigen bijdrage valt erbuiten. Deze moet u vaak nog op het eigen risico betalen.

Voorbeeld: Meneer Jansen heeft last van een verschrikkelijke hoest, daarom schrijft zijn huisarts hem medicijnen voor. Meneer Jansen gaat naar de apotheek. Hij heeft daarnaast een chronische ziekte dus hij is allang door zijn eigen risico heen. Toch moet hij €11,00 bij betalen. Dit is namelijk de eigen bijdrage die geldt voor de medicijnen. De eigen bijdrage wil zeggen dat een deel van de zorgkosten voor eigen rekening is. De kosten van de eigen bijdrage vallen altijd buiten het eigen risico. Indien u uw eigen risico al heeft opgebruikt moet u nog steeds een eigen bijdrage betalen.

Eigen bijdrage ziektekosten aftrekbaar?

Naast een eigen risico kent de zorgverzekering zoals al eerder aangegeven ook een eigen bijdrage. In verscheidene gevallen krijgt u met deze eigen bijdrage te maken als u gebruik maakt van zorg uit de basisverzekering of bijvoorbeeld hulp in huis krijgt. De eigen bijdrage wil zeggen dat een deel van de zorgkosten voor eigen rekening is.

De kosten van de eigen bijdrage vallen altijd buiten het eigen risico.

Indien u uw eigen risico al heeft opgebruikt moet u nog steeds een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage kunt u vaak wel terugkrijgen van uw zorgverzekering, indien u een goede aanvullende verzekering heeft. Het is dus altijd aan te raden om goed naar uw verzekering te kijken als u deze afsluit. In bijzondere gevallen kunt u uw zorgkosten aftrekken van de belastingdienst. Hier gelden voorwaarden voor.
Als u zorgkosten aftrekt, moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • U mag zorgkosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.
  • U mag alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit.
  • U mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die kosten hebt betaald.
  • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of de bijzondere bijstand.

Als u de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding van bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar krijgt, mag u (dat deel van) de kosten niet aftrekken.
Ze kunnen u vragen om uw kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften.

(bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/voorwaarden_aftrek_zorgkosten)

U kunt dus in sommige gevallen uw eigen bijdrage aftrekken bij de belastingdienst. Dit is echter niet in elk geval van toepassing. U kunt van te voren berekenen welke kosten u kunt aftrekken. Via de volgende link kunt u dit berekenen: Berekening aftrekbaar bedrag specifieke zorgkosten

U kunt uw zorgkosten vaak alleen aftrekken indien ze vallen boven het drempelbedrag. Het is erg handig om dit van te voren allemaal uit te zoeken, daar er meer mogelijk is voor u dan u zou denken.

De eigen bijdrage is dus niet specifiek aftrekbaar maar wel een aantal zorgkosten. Het gaat dan ook om zorgkosten die uw zorgverzekering zowel basis als aanvullend niet vergoeden en ook niet onder het eigen risico vallen. U kunt bij uw zorgverzekering altijd duidelijke informatie krijgen over de hoogte van de eigen bijdrage per jaar. De eigen bijdrage en het eigen risico staan echt los van elkaar.