Eigen bijdrage verpleeghuis

De eerste 6 maanden na verhuizing naar een zorginstelling betaal je de zogeheten ‘lage bijdrage’ voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Die blijf je daarna betalen als je een partner hebt die nog thuis woont. En soms als je kinderen hebt, waarvan je nog aan het levensonderhoud bijdraagt. Er zijn nog enkele situaties waarin je de lage bijdrage betaalt.

De lage bijdrage is in 2017 maximaal €843 per maand en snel te berekenen met deze rekenhulp.

Hoge bijdrage

Alleenstaanden betalen na 6 maanden vaak de ‘hoge bijdrage’. Heb je een partner die ook in een zorginstelling verblijft? Dan betaal je na 6 maanden samen éénmaal de hoge bijdrage.
De hoge eigen bijdrage is snel te berekenen met deze rekenhulp. In 2017 is hij maximaal €2313 per maand. De eigen bijdrage kan dus flink aantikken.

Berekening eigen bijdrage

Uw eigen bijdrage wordt gebaseerd op het verzamelinkomen van twee jaar geleden. U vindt dit bedrag terug in uw aangifte inkomstenbelasting.
Bij dit inkomen wordt ook nog 8% van het box-3-saldo opgeteld (belaste vermogen). Letselschadevergoeding telt niet mee.
Het CAK berekend deze eigen bijdrage en gebruikt gegeven van de Belastingdienst, de gemeente en uw zorginstelling.

Uitkomst

Je “hoge eigen bijdrage” is de uitkomst van deze optelsom minus enkele kosten die je dat jaar naar verwachting maakt: de inkomstenbelasting (van 2 jaar geleden) en de premies van je zorgverzekering.
Vervolgens wordt het volgende afgetrokken van de eigen bijdrage:

  • Algemene aftrekpost.
  • Vast bedrag aan zak- en kleedgeld.
  • Meestal een percentage van je inkomen boven een bepaalde grens. Waar die grens ligt, hangt af van je persoonlijke situatie.

Je ziet dit allemaal voor je eigen situatie overzichtelijk terug in de rekenhulp.

Eigen woning

Met een eigen woning kan de eigen bijdrage helemaal fors oplopen. Als je geld grotendeels in de stenen zit, schiet de eigen bijdrage vaak omhoog, zodra de eigen woning meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage. Dat is niet meteen het geval, maar na 2 jaar na het vertrek naar een verzorgingshuis gaat de woning wel van box 1 naar box 3 als de woning na vertrek leegstaat.

Omdat voor de berekening van de eigen bijdrage 2 jaar terug wordt gekeken, moet je dus pas 4 jaar na je vertrek naar het verzorgingshuis een hogere eigen bijdrage betalen door de eigen woning.
Als bijna al je vermogen in je huis zit, kun je de nieuwe hogere bijdrage waarschijnlijk al snel niet meer ophoesten. Je kunt je huis dan verkopen.

Huis verkopen

Snel je huis verkopen lijkt verstandig, maar heeft een groot nadeel. Omdat het huis dan gecasht wordt, gaat je vermogen bij verkoop in 2017 al per 1 januari 2018 omhoog.

Stel dat je in 2017 in een zorginstelling gaat wonen. Je eigen bijdrage wordt dan al vanaf 2020 mede gebaseerd op de eigen woning, waardoor je eigen bijdrage vanaf 1 januari 2020 flink omhoog kan schieten. In sommige situaties scheelt dit meer dan €10.000 per jaar.
Je kunt je huis dan beter pas te koop zetten in 2019. Dan heb je nog tot in 2022 de tijd om het huis kwijt te raken, voordat het huis in box 3 terecht komt. Een huis dat leeg te koop staat, blijft namelijk 3 jaar lang in box 1. Je gaat dan pas ruim 2 jaar daarna (op 1 januari 2025) de hogere eigen bijdrage betalen.

Daar staat wel tegenover dat het huis jarenlang leeg staat en onderhoud vergt. Mede daardoor kan verhuur of verkoop onderaan de streep toch lucratiever en/of zorgelozer zijn.
Ontvangt u zowel zorg uit de Wlz als uit de Wmo? Dan moet u twee bijdragen betalen. Houdt u dit dus goed in de gaten. Het totaal mag echter niet hoger zijn dan het maximale van een van die twee.

Uw eigen bijdrage

Er zijn diverse tips waarmee u uw eigen bijdrage flink kunt beperken. Deze tips zijn vooral handig voor het geval u in situaties terecht komt waarin u uw eigen bijdrage u tegenhoudt om zorg in te schakelen als u die nodig heeft. Het is natuurlijk belangrijk dat u goed voor jezelf zorgt en dit geen reden laat zijn om geen hulp in te schakelen.
Daarnaast kunt u uw eigen bijdrage makkelijk uitrekenen door middel van onderstaande link:
eigen-bijdrage-rekenhulp

Steeds meer ouderen gaan later naar een zorginstelling Dit kan aan de ouderen zelf liggen, daar zij liever thuis blijven, maar het is ook een maatregel van de participatiewet om ouderen meer thuis te houden.
De hoge kosten spelen vaak ook een rol. Hoe pakt u dit aan? Heeft u al eens gekeken naar wat voor zorginstelling u wilt? Er zijn namelijk diverse mogelijkheden. Zo hebt u ook COHousing, Ouderen-wooncommunes, Serviceflats(met goede ondersteuning) en extra wijkverpleging. Deze opties kunnen soms ook een goede oplossing zijn en zijn vaak veel goedkoper dan een zorginstelling.

Nulmeting

U kunt zelf makkelijk berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage wordt als u niks doet. Vul voor de berekening de hoge bijdrage een keer in met uw box 3-vermogen in en een keer zonder. Bent u een AOW’er met een inkomen boven de €60.000? Dan betaalt u op basis van uw inkomen vaak de maximale eigen bijdrage. Met onderstaande tips kunt u kijken of u uw eigen bijdrage toch kunt verlagen.

Eigen bijdrage omlaag

Gaat je eigen bijdrage wél omlaag als je een lager vermogen invult? Dan kan je eigen bijdrage omlaag. We geven tips voor vóór je vertrek naar de instelling, en voor als je al verhuisd bent.

Voor wie?

Deze tips zijn vooral voor u bedoeld als uw eigen bijdrage wel heel oneerlijk uitpakt. Bijvoorbeeld omdat u rond moet komen van een bijstandsuitkering of omdat u geld beheert van uw kinderen. In sommige gevallen goed zijn om hier naar te kijken.

Eerlijk of niet?

Er zijn overigens goede regelingen voor de eigen bijdrage het hoeft dus niet allemaal zo negatief te zijn. Slechts 26% vindt aan de hand van onderzoek de eigen bijdrage te hoog. Er zijn diverse regelingen en manieren om hem te verlagen.

Testament

Het is belangrijk dat u en uw eventuele partner een goed testament opmaken. Na uw of het overlijden van uw partner kunnen er erfdelen zijn. Hier kunt u of uw nageslacht profijt van hebben, echter kan het ook nadelig zijn. het kan zijn dat u meer belasting moet betalen of dat uw vermogen hoger wordt. Het is belangrijk om alles goed vast te leggen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Het kan ook in uw nadeel werken voor de eigen bijdrage van een zorginstelling. U kunt ook uw erfenis eerder geven dan nadat u overlijdt. Hierdoor kunt u fiscaal voordeel krijgen. Het is belangrijk om van te voren ook als er geen testament het het door te geven aan de Wlz. De langstlevende partner moet hier natuurlijk wel de financiële ruimte voor hebben.

Op papier schenken

De eigen bijdrage voor een verpleeghuis kun je ook verlagen met een papieren schenking. Je schenkt dan via een notariële akte geld op papier aan je kinderen. Je kinderen kunnen die schenking pas opeisen als je wordt opgenomen in een zorginstelling of overlijdt. Je bent dit vermogen dan ‘op papier’ meteen kwijt.Uw vermogen in box 3 daalt daardoor en de eigen bijdrage voor een verpleegtehuis later ook. Daar staat tegenover dat uw kinderen vaak meer vermogensrendementsheffing gaan betalen. Indien u jaarlijks 6%rente over de papieren schenking betaalt aan uw kinderen, betalen zij uiteindelijk of erfbelasting.

Andere mogelijkheden

Er zijn diverse mogelijkheden voor schenken aan uw kind, zoals herroepelijk schenken. U kunt hier het beste contact over opnemen met een professional (notaris of accountant) zij kunnen u verder helpen.
Let op!Indien u weinig spaargeld heeft, maar wel vermogen heeft door uw eigen woning, dan is het niet verstandig om preventief een schenking op papier te doen. In dat geval gaat de heffing in box 3 bij u niet omlaag, doordat uw vermogen niet in box 3 zat.

De eigen woning hoort thuis in box 1 en een schenking op papier doet dan niks. De schenking betekent daarentegen wel dat het belaste vermogen van de kinderen in box 3 toeneemt. De toekomstige besparing van erfbelasting en/of eigen bijdrage voor de zorginstelling weegt meestal niet op tegen een decennialang jaarlijks terugkerend inkomstenbelasting nadeel van de kinderen. Geen aanrader dus als u nog fit bent. Maar als u naar een zorginstelling moet, kan schenken op papier gunstig zijn als uw geld voornamelijk in uw eigen woning zit. De besparing die u dan maakt op erfbelasting en/of eigen bijdrage voor het verpleegtehuis overtreft dan wel al snel de extra heffing in box 3.

Niet te royaal

Wees niet te royaal, het is onverstandig om te veel weg te geven als u er zelf door in de problemen komt. Met een schenking op papier weet u zeker dat u niet afhankelijk wordt van uw kinderen als u ineens meer geld nodig heeft voor zorg of boodschappen. Zorg is namelijk lastig in te schatten. U kunt altijd zelf besluiten wat u met het geld doet. Als u 6% rente overeenkomst over de vordering, kunt u daarmee wel in de knel komen, echter voor het enkel verlagen van de eigen bijdrage voor de zorginstelling is zo’n rente afspraak helemaal niet nodig. U mag de schenkingen zelfs zelf op papier zetten zonder notaris. Al is het natuurlijk wel aan te raden om die in de hand te nemen.

Nalaten aan kleinkinderen

U mag uw kleinkind(eren) ieder €20.209 (2018) belastingvrij nalaten. Het is mogelijk om dit bedrag al te ‘geven’ na het overlijden van de eerste grootouder (uw partner), terwijl u de beschikking over dit geld houdt. Dit doet u door de bepaling in een testament op te nemen dat het geld voor de kleinkinderen opeisbaar wordt na het overlijden van u of uw partner.

Voordeel

Anders dan het erfdeel van de kinderen vormt het erfdeel van de kleinkinderen dat op de rekening staat van u, nadat uw partner is overleden, wel een fiscale schuld in box 3 bij u de grootouder. De ouders betalen er meestal rendementsheffing over en de grootouders betalen er meestal juist minder heffing door. De eigen bijdrage voor de zorginstelling gaat hierdoor ook naar beneden.

Compensatie

Het vermogen van de kleinkinderen kan toenemen, de ouders betalen, zolang de kinderen minderjarig zijn, meer vermogensrendementsheffing. Sommige grootouders schenken daarom ter compensatie jaarlijks een bedrag ter grootte van deze extra belasting aan de ouders. Dit kan voor u nabestaande en voor u veel voordeel opleveren. Dit kan u in uw eigen bijdrage schelen daar u minder vermogen heeft. Het is erg belangrijk om dit goed uit te zoeken en in de gaten te houden. Het kan enorm veel geld schelen voor u zelf. Het kan uw kinderen en kleinkinderen ook enorm helpen. Het kunnen bieden win-win-situaties zijn. U kunt dit laten berekenen bij uw notaris.

AOW veranderen

Woont u samen en heeft u samen met uw partner beiden de AOW-leeftijd bereikt? Dan krijgt u gewoonlijk beiden een AOW-pensioen voor gehuwden: 50% van het netto minimumloon.Gaat u of uw partner naar een zorginstelling? Dan kunt u ervoor kiezen om beiden een AOW-pensioen voor alleenstaanden aan te vragen. Het huwelijk blijft gewoon in stand, maar u krijgt dan voortaan allebei een AOW-pensioen van 70% van het netto minimumloon. Dit kan beiden in uw voordeel werken. Hierbij blijft het belangrijk dat u dit goed van te voren uitzoekt. In sommige situaties kan dit ook nadelig zijn.

Maar meestal kan het goed uitpakken. Dit kan erg veel aan bijdrage schelen. Dat levert u en uw partner samen in 2018 een voordeel op van €678 per maand, maar het kan in sommige gevallen ook wel eens ongunstig uitpakken. Met een alleenstaande-AOW moet degene die is opgenomen namelijk de hoge eigen bijdrage voor de zorginstelling betalen in plaats van de lage. De maandelijkse bijdrage kan daardoor tot ongeveer €1500 stijgen.

Het is belangrijk om het verschil te berekenen indien u AOW ontvangt. Soms kan het zo zijn dat bij een AOW voor alleenstaanden de bijdrage lager is dan bij een AOW voor partners. Dit kan echter verschillen in elke situatie. Het is daarom van groot belang dat u dit goed uitzoekt voor u zelf.

Bijstand

Indien uw inkomen lager dan 2 jaar geleden, dan kunt u in sommige gevallen een verzoek indienen om te rekenen met recentere cijfers. Hierdoor wordt uw eigen bijdrage lager. U moet hier zelf aandenken. Anders loopt u dit verschil mis. Dit dient u wel aan te geven bij het CAK. U dient hiervoor een verzoek in te dienen. Vindt u dit moeilijk?

Dan zijn er via maatschappelijk werk diverse instanties die u daarbij kunnen helpen.Investeren in groene beleggingen kan gunstig uitpakken voor uw eigen bijdrage. Die tellen namelijk niet mee voor het box-3-vermogen waar het CAK naar kijkt. Maar, de vrijstelling voor groene beleggingen is niet onbeperkt. Via deze link vindt u meer informatie: Groene beleggingen.