Eigenbijdrage

Iedere Nederlander kan te maken krijgen met het feit, dat zij een eigen bijdrage betalen moet voor zowel zorg uit de basis- als uit de aanvullende verzekering.

De eigen bijdrage is naar gelang inkomen berekend en is voor iedere persoon anders.

Dit is wettelijk zo vastgelegd. Het kan hierbij gaan om: thuiszorg, specialistische- en of ouderenzorg.

Er zijn diverse eigen bijdrage. Sommige aanvullende zorgverzekeringen geven een vergoeding voor de eigen bijdrage. Echter is dit niet het geval voor het eigen risico. Hieronder lichten wij u meer informatie toe omtrent alles wat bij de eigen bijdrage komt kijken.

Eigen risico

Elke Nederlander heeft een wettelijk vastgesteld eigen risico. Dit houdt kort gezegd in dat tot een bedrag van €385,00 elke Nederlander zijn zorg zelf moet betalen. Alle zorg die buiten dit eigen risico valt wordt wel vergoed. Voor sommige Nederlanders is het eigen risico erg hoog. Dit komt door diverse omstandigheden zoals bijvoorbeeld:

  • een bijstandsuitkering
  • extreem hoge zorgkosten die de pan uit rijzen en niet meer zijn op te hoesten
  • schulden

In sommige gemeentes is het mogelijk indien je een jaar inkomen lager dan €12000 per jaar hebt om een gemeentelijke zorgverzekering aan te vragen. Bij deze gemeentelijke zorgverzekering kunnen mensen met een laag inkomen een goede zorgverzekering krijgen voor een lage prijs. Het enige minpuntje eraan is dat je soms minder zorgkeuze hebt. Toch is dit voor veel mensen een uitkomst. Dit voorkomt namelijk: onnodig hoge zorgkosten, schulden en zorg uitlopers. Zorg uitlopers zijn mensen die eigenlijk zorg nodig hebben maar dit vanwege de kosten ontwijken. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld: een reumapatiënt die haar medicijnen te duur vindt en daarom maar niet om een herhaalrecept vraag, of een tiener die niet aan de pil gaat omdat deze te duur is daar hij boven de 21 jaar oud niet meer wordt vergoed. Zo’n gemeentelijke zorgverzekering biedt dan echt uitkomst. Vooral als je bedenkt dat je bij deze zorgverzekering je eigen risico voor een klein bedrag per maand kunt meeverzekeren.

Dit is een aantal jaar geleden door een minister van de SP voorgelegd om het aantal mensen met schulden door het eigen risico te verlagen. Dit lijkt gelukt te zijn. Veel mensen met een bijstands-, WAO-, AOW-of Wajong Uitkering kunnen hierdoor hun zorgkosten verlagen en ervoor zorgen dat ze geen hogere schulden krijgen door het meeverzekeren van het eigen risico. Dit is een mooi initiatief om meer schulden te voorkomen. Helaas geldt dit alleen voor de extreem lage risico’s. U kunt uw eigen risico ook op hoge. Hierdoor krijgt u vaak een lager tarief voor uw basisverzekering. Indien u zorgtoeslag krijgt kunt u dit bedrag opsparen, daar u vaak meer terugkrijgt, dan u betaald. Dit kan echter ook nadelen met zich meebrengen.

Het feit dat u een hoger eigen risico heeft betekend namelijk dat u tot een hoger bedrag de kosten zelf betaald. Indien u het geld dat u niet overhoudt toch opgebruikt, kunt u alsnog voor hoge kosten te komen staan. Alles wat u namelijk tot dat bedrag aan kosten gebruikt moet u zelf betalen. Indien u geen hoge zorgkosten verwacht kan dit een uitkomst zijn om zorgkosten te besparen. Het is dan wel aan te raden om een kleine aanvullende verzekering erbij te nemen. Deze aanvullende verzekering vergoedt vaak zorg die buiten de basisverzekering valt, waardoor u alsnog de kans heeft op vergoeding van uw zorgkosten die eigenlijk in uw eigen risico vallen. Hiermee dekt u dus een deel van uw kosten. Toch is dit lang niet voor alle zorg en is voorzichtigheid geboden. U wilt namelijk niet voor extreem hoge kosten staan.

Wat is een eigen bijdrage

Het is al eerder toegelicht, maar elke Nederlander heeft een wettelijke eigen bijdrage.
het is een deel van een aantal zorgkosten die u zelf mee betaald. Hierbij kunt u denken aan: huishoudelijke hulp, hulpmiddelen (krukken, rolstoel), ziekenzorg, taxivervoer en dergelijke. Het staat vast op een wettelijke lijst. Vaak kunt u hierover meer informatie krijgen bij uw gemeente of zorgverzekering. Het is vaak ook inkomensgerelateerd. Heeft u een laag inkomen? Dan betaald u minder eigen bijdrage. Heeft u een hoog inkomen? Dan betaald u een hogere eigen bijdrage. Het is aan te raden om goed te kijken naar welke zorgaanbieder u kiest. Het kan namelijk per zorgaanbieder verschillen hoe hoog de eigen bijdrage is.

Zo kwam het voor dat een ouder iemand in Tilburg huishoudelijk hulp nodig had. Zij koos voor een alfahulp en betaalde beduidend minder eigen bijdrage per maand dan haar buurvrouw welke haar huishoudelijke hulp bij een thuiszorg organisatie had ingekocht. Hier betaalde zijn meer eigen bijdrage omdat een deel van het geld naar de administratie ging. Bijkomend voordeel alles omtrent planning en vervanging werd voor haar geregeld, alles omtrent de alfahulp moest de andere vrouw zelf regelen. het is dus maar net waar u voor kiest. In sommige gevallen kan het veel geld schelen en veel voordelen bieden. Het is ook geheel afhankelijk van uw situatie en uw inkomen. Het is natuurlijk ook afhankelijk van het soort hulp en het aantal uren.

Vaak komt iemand van de gemeente de gevraagde hulp beoordelen. Zij brengen dan in kaart wat er nodig is. Zij kunnen u op de hoogte stellen van de eigen bijdrage. Dit zijn zij ook verplicht. Zij geven u dan duidelijk aan wat de eigen bijdrage is. Indien u meer informatie wilt kunt u ook altijd terecht bij de gemeente of uw zorgverzekering.
Vaak zijn er mogelijkheden om de eigen bijdrage bij te verzekeren. U kunt hierbij denken aan zorg als: kraamzorg, hulpmiddelen en medicijnen. Het is echter wel aan te raden om goed te berekenen of het bedrag dat je dan aan verzekering opweegt tegen de kosten die je dat jaar zou kunnen krijgen voor de te betalen eigen bijdrage.
IN onderstaand voorbeeld wordt uitgelegd hoe de eigen bijdrage precies werkt:

Mevrouw Jansen heeft een prothese nodig voor haar teen. Zij heeft namelijk een bloedvergiftiging gehad in haar voet en nu zijn er twee tenen af. Haar specialist vertelt haar dat de totale kosten van deze prothese 1.000 euro bedragen, maar dat deze kosten door de basisverzekering worden gedekt. Wel legt de specialist uit dat er een eigen bijdrage van toepassing is van 25 procent (2018). Ook het verplichte eigen risico van mevrouw Jansen (385 euro in 2018) wordt belast.

Berekening:

  • Van de 1.000 euro dient mevrouw Jansen eerst het gedeelte van de eigen bijdrage van 25 procent zelf te betalen. Dit komt neer op (1.000 euro / 100) * 25 = 250 euro eigen bijdrage.
  • Van de 750 euro die overblijft moet mevrouw Jan Eerst nog haar eigen risico betalen, tenzij zij deze al (deels) heeft verbruikt. Er blijft in dit geval een bedrag over van 750 euro – 385 euro eigen risico = 365 euro. Dit bedrag wordt door de zorgverzekeraar vergoed.
  • Voor de duidelijkheid: mevrouw Jansen betaalt 250 euro aan eigen bijdrage en 385 euro aan eigen risico; samen: 635 euro.

In onderstaand overzicht vind u een overzicht waarin wordt aangegeven welke eigen bijdrage u moet betalen bij welke zorg.

Bepaalde geneesmiddelen, zoals de duurdere medicijnen voor ADHDVerschilt per medicijn. Kijk voor de specifieke eigen bijdrage op medicijnkosten.nl
Bril of lenzen op grond van medische indicatie115 euro per lens of glas (bij gebruik korter dan 1 jaar) of 57,50 euro per jaar (bij gebruik langer dan 1 jaar)
Hoortoestel, oorstukjes, tinnitusmaskeerder25 procent van de kosten
Klikgebit op implantaten (het kliksysteem en het bijbehorende klikgebit)10 procent voor ondergebit, 8 procent voor bovengebit
Volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese)25 procent van de kosten. Reparaties en rebasen: 10 procent van de kosten
Orthopedische schoenen69 euro per paar (tot 16 jaar) of 138 euro per paar (16 jaar en ouder)
PruikenAlle kosten boven de 431 euro
Overige hulpmiddelenEr zijn nog een aantal hulpmiddelen waar een eigen bijdrage voor geldt. Kijk daarvoor op: hulpmiddelenwijzer.nl
Ziekenhuisbevalling (zonder medische noodzaak)Eigen bijdrage is gelijk aan het verschil tussen het tarief voor een poliklinische bevalling zonder medische indicatie en de 211 euro die door de zorgverzekeraar wordt vergoedt
Kraamzorg thuis€4,30 per uur
Kraamzorg in kraamcentrum/ziekenhuis zonder medische noodzaak€17 voor de moeder en €17 per kind per dag (hogere eigen bijdrage als de zorgverlener meer dan €121 per dag declareert)
Zittend ziekenvervoer101 euro per jaar (vergoeding bedraagt max. 30 eurocent per kilometer)